Jóga před porodem ve 3 krocích: UKOTVENÍ

Ukotvení? Co to má co dělat s porodem? Co a jak chci „kotvit“, když je potřeba rodit? Jde o to být nohama na zemi – spojená s podstatou. To se hodí ve většině životních situací. Obzvlášť v těch, kdy je potřeba být ženská a zároveň silná a sebejistá.

V tomto článku najdete:

  • inspiraci nad čím se před porodem zamyslet
  • konkrétní příklady
  • tři cesty k ukotvení
3 body, abychom se neztratily v neznámých situacích

Abychom mohly plynout s proudem, je potřeba být velmi dobře zakořeněným stromem.  Po různém osobním povlávání mi nakonec došlo, že to je základní podmínka. Už když jsem byla jógový začátečník, dokázala mi jóga velmi polopatě vysvětlit, že abych se v proudu neztratila, je potřeba se znát, přijímat se a umět se sebou v jakékoli situaci vhodně zacházet. Je to samozřejmě ideál. Možná se ani já, ani vy nikdy nedostaneme do perfektního zvládnutí tohoto „trojboje“, ale i tak, každý kousek cesty stojí za to jít.

Integrita a příklady jak si ji zachovat

Zpátky k porodu. Ukotvením v zásadě myslím určité „sžití se“ se svým tématem a jeho vědomé a do jisté míry kreativní začlenění do života.  Zkusím to ilustrovat hodně hrubým, ale tím pádem snadno pochopitelným, příkladem: Někdo přijde o ruku. Nejdřív si toho všimne (poznání), potom se s tím musí vyrovnat (přijetí) a následně se s tím naučí žít (ukotvení).

Jestli vás bezruký příklad pohoršil, tak se omlouvám. Chtěla jsem jen naznačit, že ukotvení je vlastně vyvinutí strategií jak se svým tématem v životě / v jógové praxi /při porodu zacházet. Při porodu naštěstí o končetiny nepřicházíme, ale v určitém smyslu je to porušení naší integrity.

Otázka integrity při porodu vyvstává ve třech rovinách – ve fyzické, energetické a psychické.

Tady je ke každé rovině nějaký příklad:

  • Během fyzické přípravy můžeme řešit například kondici pánevního dna (včetně hráze), stav kyčlí, celkovou sílu nebo slabost organismu a podobně.
  • „Síla organismu“ je zároveň i energetickou rovinou a lze na ní pracovat stejně intenzivně, jako na té fyzické, jen jinými prostředky.
  • Na psychické rovině je nápomocné předem prozkoumat svou emoční vazbu na dítě, svou stinnou (nevědomou) stránku, svůj vztah k okolí, své strachy, předsudky a podobně.

Transformační know-how: Tři cesty

Panika, zmatek, nejistota – samy si dosaďte slova, která popisují váš stav, když v sobě objevíte to, co ovlivňuje každý aspekt vašeho života a vy jste o tom do této chvíle neměly ani tušení. Jak popsat proces, díky kterému se z těchto pocitů dostanete do stavu ukotvení? Transformace se odehrává s každým dalším vědomým „setkáním“ s vlastním tématem. Jdeme hlouběji ve svém zážitku, ve svém poznání a ve své schopnosti na dané téma reagovat.

Co se týče přípravy na porod, našla jsem tři cesty k ukotvení:

  • Své téma předem zpracujeme. Budeme si vědomy samy sebe a budeme ladit s tím, co je. Dané téma pak při porodu nebude překážet. Tento proces však může vyžadovat hodně času, možná déle, než kolik trvá běžné lidské těhotenství.
  • Najdeme alternativní cesty. Předem si vyzkoušíme, ověříme a zažijeme, co se sebou dělat, pokud nás během porodu přepadne známé téma, se kterým si poradit nedokážeme. Cílem při tom je, aby nás v tu chvíli dané téma nerozhodilo.
  • Dvojité jištění. Neomezovat se na A nebo B a uplatnit oba předešlé přístupy najednou. Pracovat na svém tématu, ale zároveň vytvořit „pojistky“ v alternativních cestách.