Tipy pro pohodu a imunitu: LÁSKA

Druhým z mých doporučení jak se cítit dobře i v nepříjemné situaci těchto dní je „otevření srdce“. Zní to možná trochu zvláštně, ale je to funkční technika, která je na pomezí afirmace a meditace. Tato technika ti pomůže zvládnout případnou izolaci nebo ponorkovou nemoc.

Tip č. 2: Otevření srdce

Pro tuto techniku si udělej chvilku klidu někde o samotě. Můžeš si sednout nebo zůstat stát, poloha není nijak důležitá (jen pozor, pokud zvolíš leh, může tě snadno přepadnout spánek…).

Zavři oči a nalaď se na sebe. Zkus v sobě najít klidné místo a nechat klid rozlít po celé tvé bytosti. Potom si zkus vzpomenout na nějaký moment, kdy jsi se cítila zamilovaná. Kdy jsi se cítila tak plná lásky, že z tebe láska přímo tryskala. Nech se tímto pocitem zcela zaplavit a vnímej, pozoruj, jak se při tom cítíš, co se děje s tvým tělem. Potom si přilož dlaně ke středu hrudi (oblast duchovního srdce) a uvědom si místo, kterého se dotýkáš. Nasměruj sílu pocitu lásky do tohoto místa a nech ji skrz toto místo tryskat ven.

Můžeš si představit konkrétní osoby nebo situace nebo můžeš svou lásku nechat neurčitě proudit do světa. Udělej to, co je ti bližší, co ti přijde automaticky. Zůstaň chvíli v tomto rozpoložení.

Poté se opět vrať myšlenkami zpět k místu doteku na tvé hrudi. Uvědom si energii a klid, které v tomto místě v sobě máš. Nech tento klid vstoupit do celého těla. Pokud cítíš přebytek energie, nech ji skrz nohy klesnout dolů do země. Pokud se cítíš příjemně, nech si tuto energii v sobě. Na závěr se pro sebe usměj.

Účinky

Tato technika pomáhá přijímat i těžko přijatelné věci, dávat i v těžkých chvílích a učí celkově vnímat více pozitivně a empaticky.

To, že v těle vyvoláš vzpomínku na lásku, spustí tělesnou reakci, která zamilovanosti odpovídá. Začnou se produkovat i patřičné hormony. Zamilovaní díky nim svět vidí růžověji a bývají taky odolnější proti jakýmkoli nemocem. Tímto způsobem tedy můžeš podpořit i svůj imunitní systém.

Pokud si techniku osvojíš, nemusíš ji už praktikovat o samotě ani v klidu. Naopak. Ve vypjatých momentech ti situaci pomůže zvládnout s větší grácií, stačí si ve víru emocí vzpomenout na pocit, lásky a klidu ve středu tvé hrudi a nech tuto energii chvíli proudit. Osvědčuje se to i ve výchově dětí.

Další nápady jak si zvednout náladu, příjemně vyladit prostředí a vztahy a podpořit imunitu najdeš zde:

AROMATERAPIE

JÓGA